Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2023 09:38 (Üye) Soru : Merhaba depozitolu kira sozlesmesinde damga vergisi hakkında sorulan bir soruya depozito için de teminat olması nedeniyle damga vergisi ödenir diye cevap vermissiniz ama aynı asildan doğma iki farklı tutar varsa yüksek olandan damga vergisi hesaplanması gerekmez mi bu durumda depozito üzerinden dv hesaplanmamasi gerekir teminat için odenen dv leri teminat amacıyla hususi teminat sözleşmesi yapilirsa ödenmesi gerekmez mi

Cevap : Depozito DV tabidir. Damga Vergisi Kanunu' nun 6'ncı maddesinde, "Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kağıtta top¬lanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır." hükmü yer almaktadır. Depozito veya cezai şart, ticari nitelikteki sözleşmelerin bir yan unsurudur. Dolayısıyla depozito veya cezai şart asıl sözleşme konusundan doğmaktadır. Bir diğer ifadeyle kira sözleşmelerinde depozito ve/veya cezai şartın olması ikinci bir sözleşmenin olduğunu göstermez. Tam aksine birbirine bağlı ve bir asıldan doğduğunu gösterir. Bu nedenle içinde depozito ve/veya cezai şart bulunan kira sözleşmelerinde damga vergisine esas alınacak belli bir para tutarı, sözleşmenin asıl konusu ile ilgili olan tutar ile depozito ve cezai şart tutarının karşılaştırılması sonucu hangi tutar daha yüksek ise bu meblağdır ve bu tutar üzerinden damga vergisinin hesaplanması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.