Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2023 12:13 (Üye) Soru : Şirket Ortağına 10/2023 ayında kâr dağıtımı yapacağız. II.Tertip Yedek Akçe sınırı dolduğundan ayırmadık. 2.000.000,00 TL Brüt Dğıtılacak Kar Tutarı 200.000,00 TL % 10 Kurum Stopajı Kesilecek 1.800.000,00 TL Net Dağıtılacak Kâr C//H Ödenecek ------------------------------------------------------------------------ 1.800.000,00 TL M.S.İ. Mart 2024 Gelir Vergisi Beyanı 900.000,00 TL % 50 MSİ Mufiyeti düşülecek 900.000,00 TL M.S.İ. GV beyanında Vergi Matrahı 360.000,00 TL % 40 Vergi Dilimi çıkan GV 200.000,00 TL Ödenen Kurum Stop. düşülecek 160.000,00 TL Mart 2024 Ödenecek Gelir Vergisi. ----------------------------------------------------------------------- (Ortağın GMSİ olduğu için Vergi dilimi % 40 giriyor) Sorum uzun olduğu için şimdiden özür dilerim. 542 Hesabın yıllar sonra kâr dağıtımına razı oldular. Saygılarımla, İyi Çalışmalar Dilerim

Cevap : Yaptığınız işlemler doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.