Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.09.2023 12:19 (Üye) Soru : Diş hekimi olan diş hekimlik faaliyeti yürüten serbest meslek defterine tabi olan mükellef aracını satacaktır. bunun için elektronik serbest meslek makbuzu mu düzenlemeliyiz yoksa e arşiv fatura mı düzenlemeliyiz.

Cevap : Serbest meslek erbapları e-arşiv fatura düzenleyemez .Deftere kayıtlı olan Taşıt satışı için e-smm düzenlenir. Makbuz da %1 KDV hesaplanacak GV stopajı yapılmaz. Satış bedeli ile kayıtlı değer arasındaki fark Defter gelir yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.