Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.09.2023 13:11 (Üye) Soru : merhaba yetki belgesi sahibi galerici mükellefimiz vergi mükellefi olamayan şahıslardan banka kredili olarak almış olduğu otomobillerin satışını yaparken, faturada; özel matrahlı satış bedeli (alış bedeli) ........ tl + taşıt karına % 18 kdv........tl ilave ederek kesmekte iken bu alışta kullanmış olduğu kredinin faizini nereye ilave edecek kdv uygulanacakmıdır?

Cevap : KDV % 20 Olacak. Kredi faizi ile satış işlemin ilgisi olmaz. 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. KDV mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan ikinci el motorlu kara taşıtları satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. KDV hesaplanarak alınan ikinci el motorlu kara taşıtları teslimlerinde ise özel matrah uygulanmayacağı tabiidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.