Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.09.2023 10:04 (Üye) Soru : SAYIN İLGİLİ SERMAYE ARTIŞI YAPAN BİR LTD ŞİRKETİMİZ VAR.BU ŞİRKET ARTIRILAN SERMAYE TUTARINI BEŞ VERGİLENDİRME DÖNEMİ BOYUNCA KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİM YAPABİLİR Mİ?

Cevap : ARTIRILAN SERMAYE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMEZ. "NAKDİ SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİ" OLUR. NAKDİ SERMAYE ARTIŞI FAİZ İNDİRİMİ, Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ı maddesi kapsamında sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımları için bir teşvik uygulamasıdır.. Yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan nakit sermaye üzerinden, TCMB faiz oranın %50’sine isabet eden kısmı kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Söz konusu indirim, 7417 sayılı Kanunun 49 uncu maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununu 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 5/7/2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye artırımları için sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dâhil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı uygulanacaktır. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 21 Nolu Tebliğini İNCELEYİNİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.