Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.09.2023 10:10 (Üye) Soru : sermaye artışı yapacağım ltd.şti.de.Burada enflasyon muhasebesi yaparken sermaye taahhüt tarihi yeterli mi yoksa ödme tarihi ile mi değerlme yapılacak.Ayrıc ikinci sorum geçmiş yıl zararlarını saf -kurum beyanındaki tutar olarak mi indiriceğim yoksa enflasyon değerlemesi yapılmış hali ile mi.Teşk.

Cevap : Enflasyon muhasebesi veya enflasyon değerlemesi tanımları yanlıştır. Doğru olan VUK Mükerrer 298. maddesindeki tanım olan " Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme" dır. VUK Geçici 33. maddesine göre ; 31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.