Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2023 13:12 (Üye) Soru : Sayın danışmanlarım hayırlı çalışmalar dilerim. Ticari kazanç sahibi şahıs firması yurt dışına vermiş olduğu hizmet ihracatı (bilgisayar programı) dolayısı ile elde etmiş olduğu kazancın %50 sini hizmet ihracatı istisnası olarak ticari kazançtan indirebilir miyiz. Hizmet ihracatının konusu bilgisayar programcılığı olması nedeni ile Serbest Meslek Kazanç mükellefi olmak mı gerek. Yaptığım araştırma sonucu bu kanıya vardım, yanlış mı düşünüyorum. Saygılar

Cevap : İndirim için Kazancın ticari veya mesleki kazanç olmasının önemi yok .Hangi kazanç olur ise olsun, GVK 89/13. maddesindeki koşullar olması halinde indirim uygulanır. 89/ 13. (6322 sayılı kanunun 9.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 15.06.2012) Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, YAZILIM , tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, (6728 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle değişen ibare;Yürürlük 09.08.2016) çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları (6728 sayılı kanunun 15 inci maddesiyle eklenen ibare;Yürürlük 09.08.2016) ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya (700 Sayılı KHK'nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018)Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.