Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.09.2023 16:01 (Üye) Soru : Merhaba, firmamız tasfiye giriş tarihi 20/09/2023 olup, tasfiye giriş ve tasfiye sonuç beyanları ne zaman verilmektedir.? ek olarak tasfiye girişi olan firma için yeniden defter tasdikleri yapılmalı mıdır ? teşekkür ederim üstadım

Cevap : Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar verilir. Bu tanıma göre; 20/09/2023 tarihini takip eden 4. ayın birinci gününden SON günü akşamına kadar (01-31 /OCAK /2024) kurumun bağlı olduğu tasfiye memuru tarafından verilir. Diğer taraftan ;Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek. Tasfiyeye giren şirket için Yeni defterler tasdik ettirilecek.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.