Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.09.2023 08:55 (Üye) Soru : Merhaba, Bildiğim kadarıyla enflasyon muhasebesi işlemleri 2024 yılına ertelendi. Mevcut uygulamada Serbest Meslek Mükellefi olarak biz Mali Müşavirlerin deftere kayıtlı araçlarına değerleme yapabilecek miyiz ?

Cevap : Enflasyon düzeltmesi 31/12/2023 Tarihli Bilançolarda yapılacaktır.( VUK Geç.Md.33) Enflasyon düzeltmesi Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler yapabilir. Geçici Madde 33 Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir. 31/12/2023 TARİHLİ MALİ TABLOLAR, ENFLASYON DÜZELTMESİ ŞARTLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞINA BAKILMAKSIZIN ENFLASYON DÜZELTMESİNE TABİ TUTULUR. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez. Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında olan mükellefler bakımından geçerli değildir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.