Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.09.2023 15:01 (Üye) Soru : Merhaba Şirket tarafından müdür olarak çalışan bordrolu kişiye eş ve çocukları da dahil olmak üzere sağlık sigortası yaptırıldı.Gider olarak nasıl değerlendirmem gerekir yoksa KKEG yapmalıyım.

Cevap : Şirket bordrosunda kayıtlı olan kişi ,eş ve çocuklar için ödenen sağlık sigorta primi toplamı Çalışanın brüt aylığına eklenir. Bordroda hesaplanan GV matrahından GVK 63/3. madde ki koşullara göre indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.