Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.09.2023 09:58 (Üye) Soru : Merhabalar; Mükellef e ticaret yapmaktadır. Youtobe üzerinden film üretmekte ve sponsorlar ödeme yapmak istemektedir. Elde edilecek sponsor kazançları için fatura düzenlenmesi istenilmektedir. 1. soru. youtobe üzerinden elde esilen kazançlar için ek faaliyet kodu ne olmalıdır. 2. soru: sponsor firmaların vereceği reklamlar için düzenlenecek fatura içeriğinde açıklama ne olmalıdır. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GELİR SAĞLAYANLARDAN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR. ( YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER ) : maddesi ile gelir elde eden mükellefler için detaylı açıklama yapar mısınız? Vergi dairesine bildirilmesi gereken faaliyet kodumuz ve illaki fatura olması gerek diyen spornsorlar için düzenlenmesi gereken faturaların detayı için bilgi rica ediyorum. Teşekkürler.

Cevap : 1- Elde edilen gelir için Fatura düzenlenecek. Fatura kodu konusunda bilgimiz yok 2-Faturada alınan hizmet ne ise o yazılır. Özel bir tanımlama olmaz. Faaliyet kodu konusunda Nace kodları listesinden uygun olan seçilir . YOUTUBER, BLOGGER / VLOGGER, TİKTOKER VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET BİLGİ (GVK Mükerer Madde 20/B) Youtuber, blogger/vlogger, tik tok diye adlandırılan, ancak genelde sosyal medya/içerik üreticileri olarak kabul edilen bu kişiler sosyal paylaşım ağları üzerinden reklâm gelirleri, sponsorluk ve satış gelirleri, bağışlar, bahşişler ücretli abonelik gelirleri gibi çeşitli kazançlar sağlamaktadır. Elde edilen kazançları, bu kişilerin Türkiye’de kurulu bir bankada bu faaliyetleri için özel bir hesap açmaları ve bütün gelirlerini bu hesap aracılığı ile elde etmeleri koşulu ile vergiden istisna edilmiştir. Bu kişilere yapılacak ödeme Kişinin bu hesabına yatırılır. Gider pusulası düzenlenmez. Bankanın vereceği e-dekont Gider pusulası niteliğindedir. Bu hesaplara her ay gelen tutar üzerinden bankalar % 15 vergi kesecek ve vergi idaresine yatıracaklardır. Böylece Sosyal Medya Üzerinden elde edilen kazançları vergilendirilmiş olacaktır. BU KİŞİLER DEFTER TUTMA, BELGE DÜZENLEME, BEYANNAME VERME, SAKLAMA VE İBRAZ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. Ancak; Sosyal medya üzerinden elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde tutarı AŞMASI halinde ( 2023 yılı 4. dilim 1.900.00 TL) gelirin tamamı için Yıllık GV beyannamesi verilecek hesaplanan vergiden; kesilen % 15 GV stopajı mahsup edilecektir. Sosyal medya üzerinden yapacakları teslim veya hizmetler (elde edecekleri kazançlar) KDV’den de istisna dır. Fatura düzenlenmez. Bu kişiler için VD mükellefiyet tesisi ettirilmez. KONU İLE İLGİLİ OLARAK GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 318) İNCELEYİNİZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.