Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.09.2023 16:44 (Üye) Soru : Sayın Yetkili merhaba, Türkiye'de yurtdışına yazılım hizmeti veren tek ortaklı şirket kurduk. Kurucu ortak yurtdışı ABD'de ikamet eden Türk Vatandaşıdır. Şirket işlemlerini ortaklar dışından atanan müdür yürütmektedir. Çalışan personellerimiz Türk Vatandaşıdır. Yurtdışında ikamet eden kurucu ortak personel maaşlarını dolar üzerinden vermek istemektedir. -Personel maaşları dolar olarak ödenebilir mi? -Personel maaşları dövize endeksli olarak ödendiği tarihte güncel kur üzerinden TL olarak ödenebilir mi? Tşk

Cevap : Bize göre Ücretin döviz olarak ödenmesinde sakınca yoktur. Bu bir yorumdur. Bağlayıcı değildir. Konu hakkında özelge almanızı öneririz. Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri iş sözleşmelerinde sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacağı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) ile hüküm altına alınmış durumda. Aynı Tebliğ’de yer alan düzenlemeler ve istisnalara göre ; • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler, bu kısıtlamalardan muaf tutulmuş olup, bu grupta yer alan şirketlerin iş sözleşmelerini dövizli olarak düzenlemelerine imkan verilmiştir. Maddeler halinde sıralamak gerekirse; • Serbest bölgedeki faaliyet gösteren şirketlerde görev alan personellerine • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürolarında görev alan personellerine • DIŞARIDA YERLEŞİK KİŞİLERİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK YÜZDE ELLİ VE ÜZERİNDE PAY SAHİPLİKLERİNİN BULUNDUKLARI ŞİRKETLERDE GÖREV ALAN PERSONELLERİNE • Dışarıda yerleşik kişilerin kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketlerde görev alan personellerine
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.