Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.09.2023 17:51 (Üye) Soru : Merhaba üstadım 2 sorum olacak 1.sorum 7440 sayılı kanun ile 2022 yılı için matrah artırımında bulunan bir firmamızda kıyaslama yapılmadan Kurum beyanı verildi daha sonra kss dzt. beyanı ile kurum beyanını verdik çıkan K.V sini ödedik ödediğimiz bu vergiyi de genel görüşlere göre 570 (B), 360 (A) olarak gösterdik ödenen bu vergi 570 hesabın borcunda mı kalmalı yada ort. cari hesabınamı atarak veyahut KKEG gider yazarak 570 hesabın bakiyesini kapatabilir miyiz. 2. sorum, Kurum beyanı düzeltildiği için matrahsız olan Vergi Levhamız güncellendi ve Matrah oluştu matrah artımı nedeniyle oluşan bu matrahı yine 570 geçmiş yıllar karları hesabında göstermemiz gerekiyor mu gösterecek isek nasıl bir muhasebe kaydı yapmamız gerekir.

Cevap : Kural olarak ; Kurumlar Vergisi dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; Matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılır. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A) 570 HESAP geçmiş yıl karıdır. Neden KKEG gider olsun? Vergi kar üzerinden ödendiğine göre bu hesap için başka bir işlem yapılmaz. 570 hesaptaki kalan tutar Sermayeye eklenir veya Ortaklar dağıtılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.