Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2023 09:27 (Üye) Soru : Merhaba, Konu: YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞINA İLİŞKİN VERGİ BEYANNAMESİ (213 sayılı Kanun Geçici 32 nci Madde) - Ltd.Şti. olarak faaliyet gösteren bir mükellefimin 254 taşıtlar hesabında 2015 yılında aldığı bir otomobil araç bulunmaktadır. Amortisman hiç ayrılmamıştır. Giriş bedeli aynı şekilde aktifte durmaktadır. Sorum şudur; 5 yıllık amortisman süresi dolduğu için her ne kadar hiç amortisman ayrılmamış olsa bile YENİDEN DEĞERLEME YAPILAMAZ diye anladım ilgili mevzuatı okurken. Bununla ilgili net bir bir rica ediyorum. 2015 yılında alınan araç için konuda yazdığım beyanname ile YENİDEN DEĞERLEME yaparak %2 vergisini ödeyerek aracın bedelini yükseltmek mümkün müdür?.. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Cevap : Amortisman ayrılmamış olsa da Yeniden değerleme yapılabilir. ATİK ve amortismanlarının değerlemenin yapılacağı dönem sonu (geçici vergi dönemleri için geçici vergi dönemi sonu) itibarıyla aktife kayıtlı değerleri dikkate alınır. ATİK’in maliyetine eklenmiş olan (aktife girdiği yıla isabet edenler hariç) kur farkı ve faiz giderleri ile bunlara isabet eden amortismanlar yeniden değerlenmeyecek, bunlar hesaplama öncesinde tenzil edilecektir. ATİK’in aktife girdiği yılda maliyete eklenen kur farkı ve faiz giderleri ise yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir. Amortismanların herhangi bir yılda eksik ayrılmış ya da hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerleme hesabında amortismanlar tam ayrılmış gibi dikkate alınacaktır. ATİK’lerin ve bunlara isabet eden amortismanların (varsa ayrılmamış amortismanlar da ayrılmış gibi kabul edilerek tespit edilecek) değeri ilgili dönem (geçici vergi dönemleri dahil) için açıklanan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle bulunan değerlenmiş net bilanço aktif değerinden, değerleme öncesi net bilanço aktif değeri düşülür. Bulunan fark değer artışı olarak bilançonun pasifinde özel fon hesabına (522 MDV Yeniden Değerleme Artışları Hesabına) alınır. Geçici vergi dönemlerinde bir önceki geçici vergi dönemindeki değer artış tutarı ilgili geçici vergilendirme dönemi için (kümülatif açıklanan) yeniden değerleme oranına göre hesaplanan değer artışından düşülür.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.