Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.09.2023 15:46 (Üye) Soru : .İYİ ÇALIŞMLAR.EMEKLİ GELİR VERGİSİ MÜEKLEFİ ÖZEL HASTANEYE GİDİP AMELİYAT OLUYOR.KARŞILIĞINDA FATURA ALIYOR GİDER OLARAK İŞLENİR Mİ İŞLENİRSE NE KADARI İŞLENİR.

Cevap : GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ GVK 89/2. MADDEDE Kİ KOŞULLARA GÖRE; BELİRLENEN ORANDA YILLIK GV BEYANNAMESİNDEN İNDİRİRLER.(DEFTERE GİDER OLARAK YAZILMAZ.BEYANNAMEDEN İNDİRİLİR.) GVK 89/2. Beyan edilen (5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gelirin % 10'unu aşmaması(*), Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.