Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.10.2023 11:28 (Üye) Soru : Sayın yetkili merhaba; 14.09.2023 itibariyle şirketimizin adresini değiştirdik. 20.09.2023 tarihinde hali hazırda açık olan sgk müdürlüğümüze E-Devlet işyeri tescil sistemi üzerinde NAKİL başvurusunda bulunduk. Müdürlük dosyamızı 22.09.2023 tarihinde tescil etti ve şifrelerimizi tanımladı. Sorumuz: Dosyamızda 2 kişi çalışmaktadır. Bugün itibariyle çıkış ve giriş bildirgelerini henüz göndermedik. Müracatımız esnasında çalışmaya başlanacak tarih olarak tescil tarihimiz olan 14.09.2023 tarihi belirtilmiştir. Şimdi biz 13.09.2023 tarihine nakil olarak çıkış bildirgesi ve 14.09.2023 tarihine giriş bildirgesi verilirken cezai bir işlem ile karşı karşıya kalacak mıyız? Şayet 10 gün geriye dönük çıkış bildirgesi verilmesi süresi aşılmış durumda.

Cevap : Gerek 5510 sayılı Kanun’da, gerekse Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde işyerinin aynı veya farklı bir ilin sınırları içine giren adrese nakledilmesi halinde, nakil tarihi itibariyle hizmet akdi devam eden sigortalılar yönünden sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresine yer verilmemiştir. Konuyla ilgili olarak sadece, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin; – 11. maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde, işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde, yeni işyeri numarası üzerinden verilen sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında verilse de süresi içinde verilmiş sayılacağı, – 25. maddesinin ikinci fıkrasında ise, işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesinin süresi içinde verilmiş sayılacağı öngörülmüştür. Bu bağlamda, işyerinin aynı il sınırları içinde başka Ünitenin görev alanına giren bir adrese nakli halinde, süresi dışında verilmiş bir bildirgenin süresi içinde verilmiş sayılabilmesi için, öncelikle nakil dolayısıyla düzenlenecek işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin yasal verilme süresinin tayin edilmesinin uygun olacaktır. İşyerinin farklı bir ildeki adrese nakledilmesi nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgelerinin söz konusu 10 günlük süre içinde verilmemesi halinde ise 5510 sayılı Kanun’nun 102. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden tutulan defter türüne bakılarak, işveren aleyhine aylık asgari ücretin 1 ila 3 katı arasında idari para cezası uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.