Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.10.2023 08:30 (Üye) Soru : Payları BIST'te işlem gören herhangi bir kurumun hisselerinin 2 seneden fazla elde tutulması sonrası satışından elde edilen kazancın %75'lik kısmı KVK 5/1-e kapsamında istisnadan faydalanabilir mi? Yoksa bu madde "İştirak" olarak belirtilen ortaklık payının %10-%50 arasında olması mı gerekmektedir?

Cevap : Gerçek kişilerin BIST'te işlem gören herhangi bir A.Ş hisselerinin alım ve satımı vergiye tabi değildir. Vergi mükelleflerinin (GV- KV )BIST'te işlem gören herhangi bir A.Ş. hisselerinin alım ve satımından elde ettikleri kazançlar vergiye tabidir.(ticari kazançdır)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.