Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.10.2023 14:57 (Üye) Soru : HİZMET FATURALARI 7 GÜN GERİYE DÖNÜK KESİLEBİLİR Mİ ? SADECE MAL FATURALARI MI 7 GÜN GERİYE DÖNÜK KESİLEBİLİR ?

Cevap : VUK 231/5. Fatura, malın teslimi veya HİZMETİN yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Bu (süreler içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.