Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.10.2023 16:41 (Üye) Soru : Üstad merhaba limited şirketi olan mükellefim belediye ye araç hibesinde bulunmak istiyor.Kdv ve Kurumlar vergisi açısından nasıl bir yol izlemeleyim saygılarımla

Cevap : Yapılan araç bağışı için fatura düzenlenir. Yapılan bağış KKEG yazılır. KKEG geçici vergi ve yıllık beyannamede matraha ilave edilir. KV matrahı var ise KVK 10(1) c maddesine göre; “””c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı”” indirilir. Buna göre, Şirketinizce Belediyeye bağışlanacak taşıtın teslimi KDV Kanununun 17/2-b maddesine göre vergiden istisnadır. Söz konusu teslimle ilgili olarak yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ile ilgili alış vesikalarında gösterilen KDV’nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemez. İndirilmiş ise ilave KDV olarak beyan edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.