Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.10.2023 10:24 (Üye) Soru : Limited şirketiz kar dağıtımı yapacağız biz 1. ve 2. yasal yedek ayırmadan karın tamamını dağıtmak istiyoruz bu hakkımız yok mudur? 1. ve 2. yasal yedek ayırmak zorunda mıyız ve bu tutarlar dağıtılamaz mı? Teşekkürler

Cevap : Yasal yedek akçe ayrılması zorundadır. Yasal yedek akçe; Kanuni yedek akçeler, kanun tarafından ayrılması emredilen zorunlu yedek akçelerdir. Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinde “Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.