Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.10.2023 17:22 (Üye) Soru : 2023 yılı içerisinde ödenen 4083 vergi kodu Ek Kurumlar Vergisi ödemesinin hangi hesapta takip edilmesi gerekir ?

Cevap : EK VERGİ MUHASEBE KAYDI Bazı Kurumlar Vergisi mükelleflerinin ödeyeceği EK VERGİ gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir. Bize göre; Aşağıdaki kayıt yapılır. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.