Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.10.2023 15:42 (Üye) Soru : Sayın yetkili, Limited Şirket olan mükellef 23.05.2023 tarihinde tasfiyeye girmiştir. 3. ilan 14.06.2023 tarihinde yayınlanmış olup tasfiye giriş beyannamesi 05.09.2023 tarihinden verilmiştir. (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 543. Maddesi.) ne göre tasfiye süresi 3 ay olarak belirlenmişir. İlgili mükellef için tasfiye bitiş işlemleri 10. ay içinde yapılabilir mi. ? Yoksa önceki gibi altı aylık süreyi bekliyip 11. ay da mı tasfiye bitiş işlemlerini yapmalıyım. ?Saygılarımla,

Cevap : 3 Aylık süre Kurumlar vergisi kanunu açısından bir hüküm ifade etmiyor. Çünkü Tasfiye giriş beyannamesi Tasfiye tarihinden itibaren 4. ayın 1-ila son günü arasında verilecektir. İlan süreleri sona erdikten sonra Tasfiye sonlandırılır ve kapanış beyannamesi 1 ay içinde verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.