Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.10.2023 16:13 (Üye) Soru : Soru: mrb, Vergi ve sgk dan istisna olan yemek bedelinin muhasebe kaydı nasıl olmalı ? Cevap:Sayın, Özel bir yevmiye kaydı olmaz. İstisnalar ve indirimler Bordroda parametreler arasında yer alır Bordro içinde yer alacağı için ücret tahakkuk maddesi için de yer alır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi soruyu yanlış sordum sanırım. yani bordro kaydını yaparken gider olarak mı işlememiz gerekiyor. yoksa 689 mu

Cevap : Ücret giderini hangi hesaba yazıyor isseniz o hesap da yer alır Yemek istisnası için ayrı bir hesap olmaz. yapılan harcama 689 hesaba neden yazılsın Kanunun kabul ettiği harcamadır. İstisna rakamı üzerinde ödeme yapılması halinde vergi matrahının içinde kalır vergilenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.