Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.10.2023 18:54 (Üye) Soru : Mrh. Üstadım Bir Aş kurulucak ve KAYITLI SERMAYE ile kurulmak isteniyor. Banka blokajı 2 milyon Kayıtlı sermaye ise 6 milyon olacak. Soru şu; KAYITLI SERMAYENİN geri kalan kısmı (4mio) 24 ayda mı ödenecek, hemen mi ödenecek, yoksa önü açık tarih mı?

Cevap : Asgari sermaye tutarı 50.000 Türk Lirasıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 100.000 Türk Lirası olabilir.) Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan miktar şirketin tescilini izleyen 24 ay içerisinde ödenir. Ödeme takvimi şirket esas sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, yönetim kurulunca da belirlenebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.