Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.10.2023 10:32 (Üye) Soru : Merhabalar, maalesef bir müşterimizin 08/2023 dönemi BA formunu vermeyi unutmuşuz. Sorum 10 gün içinde verirsek cezası 7.500 tl. mi olacak. Boş da olsa verilmesi zorunlu olsaydı BA formunu tüm müşteriler için vermiş olacaktık.Şimdi unuttuğumuz bir BA formuna 10 gün içinde bildirim yapsak kaç TL. ceza gelecek?

Cevap : 2023 yılı itibariyle Ba- Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355’inci maddesine göre 7.500.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 10 günlük süre Süresinde verilen bildirimin düzeltilmesi içindir. VUK Mük.Md.355 "....Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak SÜRESİNDEN SONRA DÜZELTME AMACIYLA VERİLEN BİLDİRİM VE FORMLARIN, BELİRLENEN SÜRELERİN SONUNDAN İTİBAREN 10 GÜN İÇİNDE verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanır."
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.