Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.10.2023 14:02 (Üye) Soru : Merhaba,Tasfiyeye giriş beyanı konusunda kesin bir bilgiye ulaşamadığım için bilgi rica ediyorum. 08/09/2023 tarihinde tasfiyeye giren bir firmanın 3.ilanı 02/10/2023 tarihinde yayınlanmıştır. Tasfiyeye Gİriş Beyanı Kıst Dönem ve Tesfiyeye Gİriş sebepli hazırlanıp E beyana yüklenmiş ancak Kurumlar Vergisi beyannamesi kanuni süresinde değildir mesajı alındığından beyan onaylanamamıştır. Bu konuyla ilgili ne tür bir yol izlenmelidir. Size telefonla ulaşamığım için yazdım.Yardımlarınızı rica ediyorum. İyi günler...

Cevap : TASFİYE DÖNEMİ BEYANNAMELERİ Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2023 -08/09/2023 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-31/Ocak /2023 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir. Tasfiye sonu beyannamesi ise ; Tasfiye işleminin bitiminin tescilinden itibaren 1 ay içinde verilecektir (son beyanname) Danışma birimi telefon ile hizmet vermemektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.