Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.10.2023 16:26 (Üye) Soru : Merhabalar, Avukatlarda belirli alıcılarda sayılan kamu kurumları harici her hangi bir mükellefe verecekleri avukatlık hizmetlerinde örneğin danışmanlıkta kdv tevkifatı söz konusu mudur değilse ihtiyari tam tevkifat kapsamında sözleşme yapabilir ve tam tevkifatlı kdv hesaplayalabilir mi makbuzlarında , teşekkürler

Cevap : Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri birlikte yer alıyorsa, bu iki unsur ayrı ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır. Yukarıdaki tanıma göre ;Avukatlar sadece Belirlenmiş alıcılara verdikleri "Hukuki Danışmanlık" için 9/10 oranında KDV tevkifatı hesaplarlar. Tüm KDV mükellefler (Av.dahil) TAM tevkifat sözleşmesi yapmak sureti ile Düzenleyecekleri Belgede kdv tevkifatı hesaplayabilirler.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.