Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.10.2023 11:40 (Üye) Soru : Merhaba deposuz çalışan biri nakliyeyi kendisi yaptiriyorsa sevk irsaliyesi duzenleyebilir mi ve nasıl düzenlemesi gerekir mali teslim almadan ilk satıcıdan alıcıya gondericek irsaliye nasıl olmali

Cevap : Sorunuz daha önce yanıtlandı. Aşağıdaki tanımlar dışında sevk irsaliyesi düzenlenemez. Sevk irsaliyesi malın şevkini belgeleyen, üç nüsha olarak düzenlenmesi gereken ve nakliye esnasında taşıt üzerinde iki nüsha olarak bulundurulması gereken bir vesikadır. Bu belge, hâsılatı tevsik eden yani fiyat ve bedeli gösteren bir belge değildir. Sevk irsaliyesi ile ilgili olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda " faturanın şekli" başlıklı 230'uncu maddesinde ve ilgili Vergi Usul Kanunu tebliğlerinde açıklama yapılmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda sevk irsaliyesinde bulunması zorunlu bilgiler yer almamakla beraber bu konuya ilişkin 173 ve 253 sıra no.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri'nde aşağıdaki gibi açıklama yapılmıştır. Sevk irsaliyesinde; - gönderilen malın nev'i ve miktarının, - satıcının veya malı sevk edenin adı, soyadı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi hesap numarasının, (mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiğinin) - malın düzenlenme tarihi ile fiili sevk tarihi - müteselsil irsaliye numarasının, bulunması ve bunların satıcı tarafından imzalanması zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.