Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2023 12:53 (Üye) Soru : iyi günler. ikinci sınıf tacir bir mükellefim ( ki kendisi emlak komisyoncusu ) ile ilgili sorularım şöyle. 1- işyeri kira ve işyerinde tadilatta kullandığı adedi 3.333,33 tl.den üç adet muhtelif ölçülerde pvc doğrama ile m2 si 2.500,00 tl.den 2 m2 lamine cam aldı. mükellefin daha kaç yıl bu işyerinde kirada kalacağı belirsiz.özetle biz bu alımları direkt masraf olarak göstereceğiz veya başka bir şekilde mi kayda geçeceğiz. 2- yine aynı işyerinde boya/badana işleri yaptırıldı.10.000,00 tl gibi bir tutar ödenecek. bu işleri vergi mükellefi ve vergi dairesine kayıtlı bir şahıs degil de sokakdaki herhangi biri yaptı.dolayısiyle ödeme gider pusulası ile yapılacak.sorum şu,bildiğim kadarıyle kdv yok.araştırmalarım da stopaj yok gözüküyor. odamızın bu konuda görüşü nedir. 3- ikinci sınıf tacir başka bir mükellefimde vergi mükellefi olmayan herhangi birinden gider pusulası ile ceb telefonu alacak.( alacağı şahıs bu telefonu yeni almış ve beğenmediği için satıyor ) sorum şu.araştırmalarımda bu gider pusulası ile alımda kdv ile stopaj olmayacak gözüküyor. odamızın bu konuda görüşü nedir. teşekkür ederim.

Cevap : 1-Kira süresi belli değil ise yapılan harcamaları 5 yılda itfa eder (gider yazar ) 2-Boya badana harcamalarının tamamı gider yazılır. Bu içi yapan kişinin GVK 9. maddesine göre esnaf muaflığı belgesi var ise gider pusulası düzenlenir Gider pusulasında % 10 GV stopajı hesaplanır KDV hesaplanmaz. 3-vergi mükellefi olmayan kişiden alınan mal ve malzeme için Gider pusulası düzenlenir KDV ve GV stopajı hesaplanmaz. Alınan bu mal ve malzeme satılması halinde Düzenlenecek faturada % 20 KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.