Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.10.2023 15:52 (Üye) Soru : Limited şirketi, şirket adına ofis olarak kullanmak üzere yer kiralamıştır. Ofis olarak kullanılacak bu ek işyerini şube olarak ticaret siciline tescili zorunlu mudur? Zorunlu ise sermaye tahsis edilmeli midir?

Cevap : Ticaret siciline tescil ettirilecek. Sermaye tahsisi yapılmaz. Kayıtlar merkez de tek defter kayıtlarında yer alır. Hesaplar da alt hesap olarak merkez ve şube diye ayrıştırma yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.