Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.10.2023 15:28 (Üye) Soru : Miras olarak kardeşlere kalan Arsa hisseli mesken üzerinden tek hissedarın hesabına kira yatmakta. kiracıdan banka hesabına gelen kirayı, kirayı alan meskenin diğer hissedarlarına elden pay etmekte. Kira Gelir vergisi beyanı için alınan kira geliri tek kirayı alan taraftan mı beyan verilmeli, yoksa diğer hissedarlar için de elden kardeşlerinden aldıkları kiralar için ayrı ayrı beyan mı verilmeli? ayrı beyan verilecek ise her hissedar kira gelir vergisi istisnasından faydalanabilir mi?

Cevap : Her hissedar hissesi oranınca GMSİ beyannamesi verecek. GVK 21. maddedeki istisna herkes için ayrı ayrı uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.