Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.10.2023 10:12 (Üye) Soru : Merhaba Sayın Yetkili, Dernek ve vakıflara yapılan bağışlarda vergi inidirimi özelliklik olarak nasıl gerçekleşir? Dikkat edilmesi gereke hususlar nelerdir?

Cevap : Kamuya yararlı dernek ve vakıflar yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı. Kabul edilir. KVK Md.10/c Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.