Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2023 15:21 (Üye) Soru : Sayın Ustadlar Merhaba; K.V. Matrah artışı yapabilmek için 30,04,2023 de verdiğimiz 2022 yılına ait K.V. Beyannamesi için 2023 Haziran ayında Düzeltme Beyannamesi verdik. Bu düzeltme beyannamesi ile 7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah arttırımından dolayı 100 bin TL. ödenecek Kurumlar Vergisi çıktı bu vergiyi hangi hesaba borç yazacağız. Şimdiden teşekkürler..

Cevap : MATRAH ARTIRIMI İLAVE VERGİ : Kural olarak ; Ödenecek Kurumlar Vergisi ;Dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; Matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacağı görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.