Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2023 10:26 (Üye) Soru : Merhabalar, Kurumlar vergisi mükellefimin iki üniversite stajyeri bulunmaktadır. Personel sayısı 20'de az olduğu için stajyer başına 1710,30 TL ödeme yapacağız. Ancak mükellefim her bir stajyer için 5000 TL ödeme yapmak istemektedir. Bu yapılacak fazla ödemenin bir vergisel yükü var mıdır/ varsa nelerdir? Aradaki fark için yemek kartına yükleme de yapmayı düşünebilirler. Yemek kartı olması durumda vergisel yükü ve izlenmesi gereken adımlar neler olması gerekmektedir? Yemek kartına yapılacak bu ödemeyi direkt gider gösterme imkanımız var mıdır?

Cevap : Stajer işçiye yapılan fazlaya ilişkin ödemeler sigorta primine tabidir. yemek paralarının; -Nakit olarak ödenmesi halinde % 6 oranındaki istisna kısım düşüldükten sonra kalan kısmının prime esas kazanca dahil edilmesinin, -İşveren Uygulama Tebliğinde örnek olarak verilmiş yemek kuponunda olduğu gibi akıllı kartlara yüklenen yemek paralarının ayni yardım olarak kabul edilerek prime esas kazanca dahil edilmemesi, gerektiği değerlendirilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.