Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2023 15:48 (Üye) Soru : Merhabalar; İngiltere den çalışmış olduğumuz müşterilerimizden bir tanesi için web sitesi yazılımı ithalatı yapacağız bu yazılım sadece bu müşterimize özel her hangi bir çoğaltma yapılmayacak tarafımıza bunula ilgili fatura kesilecek bizde yurt içinde bulunan müşterimize fatura edeceğiz sorumuz tarafımıza yurt dışından kesilen yazılım hizmeti faturası için stopaj ödeyecekmiyiz ödeyeceksek % kaç oranında stopaj uygulayacağız

Cevap : Yurt dışında bulunan kişi ve kurumların Türkiye’deki müşterisine sunduğu hizmet karşılığı aldıkları paralar Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi türünden stopaja tabi tutulmaktadır. -Hizmeti yurt dışından sunan bir kurum olmalı, -Yapılan hizmetin stopaja tabi olması,(KVK 30.maddeye göre) Burada önemli olan bir diğer hususta, Türkiye ile ilgili ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalı veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. STOPAJA Oran % 20 Hizmet ithalatından dolayı KDV türünden doğan sorumluluk 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir (% 20) ,ödenir ve aynı dönemde 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır. STOPAJ VE KDV MATRAHININ TESPİT EDİLMESİ Hizmet ithalatı için yurt dışında bulunan kişi yada kurumlara ödeme yapılırken net bir tutar üzerinden anlaşılmış ise, hem KDV hem de gelir ve kurumlar vergisi türünden yapılacak beyanname brüt tutar üzerinden yapılmalı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.