Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.10.2023 16:07 (Üye) Soru : – Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı,aşağıdakişartlarla gelir vergisinden müstesnadır. Merhaba , 3 vergilendirme dönem içerisinde 29 yaşını doldurursa yinede istisnadan faydalanabilirmi. Teşekkür ederim

Cevap : 2023 den itibaren 75.000 TL 150.000 TL Olmuştur. Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yi yaşını doldurmamış olan tam mükellef gerçek kişilerin bu faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlarının 150 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı gelir vergisinden müstesna tutulmuştu. İstisna tutarı her yıl güncellenecektir. Bu istisna, anılan kişilerin faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlara uygulanacaktır. Başka bir deyişle; anılan kişiler faaliyete başladıkları ilk yıl ve takibeden 2 yıl olmak üzere 3 yıl boyunca bu faaliyetlerinden sağladıkları kazançlarının her bir yıl için gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan ve her yıl güncellenen tutar için (2023 yılı 150 bin TL’lik kısmı için) gelir vergisi ödemeyecekler, aşan kısım olursa sadece aşan kısım üzerinden gelir vergisi ödeyeceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.