Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.10.2023 17:21 (Üye) Soru : Şirketimizde engelli personel için düzenlenen bordrolarda, engelli indiriminin uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki konularda tereddütler yaşanmaktadır. Şöyle ki: 1. Engellilik derecelerine bağlı olarak yıllık olarak belirlenen vergi indirim tutarları, sene boyunca sabit tutar olacak şekilde personelin bordrosuna uygulanmalı mıdır ? 2. Brüt ücretten, SGK İşçi payları düşüldükten sonra farklı bir işlem yapmadan, engellilik oranlarına bağlı olarak belirlenen sabit engellilik indirim tutarı yıl boyunca aynı tutarda mı düşülmelidir ? 3. Gelir vergi matrahında, engellilik indirim tutarı uygulamasında Asgari Ücretin Net Tutarı taban olarak kabul edilerek, bunun üstünde kalan tutar(engellilik derecesine göre belirlenen tutarı aşmamak koşulu ile) baz alınarak mı uygulanmalıdır? Dolayısıyla engelli personelin istisna için hak ettiği tutar, yıllık olarak belirlenen engellilik tutarından düşük olabilir mi? Örneğin; Personel 1.derece engelli olması sebebi ile 4.400 TL’lik vergi indiriminden yararlanabilmektedir. İlgili ayda engellilik indirimi henüz uygulanmadan, gelir vergi matrahı 15.331,37 TL’dir. Bu doğrultuda personelin engellilik indirimi, net asgari ücret tutarı olan 11.402,32 TL’yi aşan tutar olarak 3.929,05 TL olarak belirlenebilir mi? Net asgari ücret diye bir taban uygulaması doğru mudur? Yoksa personelin o ayki kazancı ne olursa olsun engellilik indirimi 4.400 TL mi uygulanmalıdır? Yukarıda bahsi geçen konularla ilgili Şirketimize görüş verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Cevap : Ücretlilerde engelli indirimi aylık yapılır (GVK MD:31 Yıllık indirim sadece engelli serbest meslek kazancı elde edenler uygulanır. 1-Engelli indirimi aylık olarak GV matrahından indirilir 2-Engellei derecesine göre İndirim aylık GV matrahından indirilir. 3-Asgari ücret indiriminden sonra kalan matrah dan indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.