Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.10.2023 11:51 (Üye) Soru : Merhaba, limited şirket yabancı sermayeli tek yabancı ortaklı şirket sahibi çalışma izni alamadığı için 2022 sonunda ülkesine döndü ve şirketi atıl kaldı. Şirket tasfiye edilmemiştir ve maliyede aktif görünmektedir. Yaklaşık 10 ay boş beyanları verilmemiştir. Tekrar gelip şirketi faaliyete geçirmek istemektedir, ne kadar bir ceza ile karşılaşacağını sormaktadır. Ülkemizde olmadığı yani terk ettiği döneme ait boş beyanları vermekten bu cezalardan kurtulabilir miyiz, bir yolu var mı, yoksa bir boş beyan için 7500 lira 376 talebi ile beyanları vererek mi yapabiliriz, yardımcı olurmusunuz, teşekkür ederim.

Cevap : Boş beyanname verilmesi için Tutması gereken yasal defterlerin olması gerekir. Her vergi çeşidi için her dönem Beyannameler VUK 371. maddeye göre verilecek Ayrıca B formlarının da verilmesi gerekir .Ne kadar ceza olacağı beyannameler verilince ortaya çıkar .Şayet defter tasdik edilmemiş i ise Resen takdir işlemi yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.