Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.10.2023 14:40 (Üye) Soru : Reklamcılık sektöründe faaliyette olan limited şirket, yurtdışında öğrenim gören öğrenciye burs verebilir mi? Burs vermesi halinde ödenen burs tutarı örneğin aylık 3.000 TL Kurumlar vergisi matrahında indirim konusu yapılabilir mi? bunun için neye dikkat etmeliyiz sözleşme gerekir mi eğer şirketten yapılamasa Şahıs olarak yaparak kiralardan dolayı ödediğim gelir vergisi matrahından düşebilirmiyiz bilgilendirmeniz ricasıyla teşekkürler

Cevap : Burs, öğrencinin ileride istihdam edilmesi planı çerçevesinde veriliyorsa, yasal ifadesiyle, gelecekte yapılacak hizmet karşılığında yapılan bir ödeme niteliği nedeniyle ücret olabilir ve ücret ödemesi olarak gider yazılabilir. Ancak; Çalışanların eğitimi için yapılan ve ücret sayılan bazı ödeme ve menfaatler gelir vergisinden müstesna. İstisna düzenlemesi Gelir Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinde. Bu maddeye göre, tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan bazı ödemeler, örneğin öğrencilere verilen ve ücret niteliğinde olan burslar gelir vergisinden müstesna. Gelir İdaresi öteden beri, şu koşulların varlığı halinde ödenen bursların gider yazılabileceğini kabul ediyor: - Burs verilen kişinin okulu bitirdikten sonra işletmede çalışacağını öngören bir sözleşme düzenlenmesi. - Burs verilecek kişilerin herkese açık bir sınav sonucuna göre belirlenmiş olması (Örneğin öğrencinin üniversite giriş sınavında dereceye girmiş olması). - Verilen burs tutarının makul olması.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.