Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.10.2023 19:11 (Üye) Soru : Merhaba , İzmir Şube adresimizi Bayraklı'dan Konak'a taşıyacağız. 1 kişi çalışıyor. Bu kişi için işten çıkış ve nakil olarak giriş yapmalı mıyım? Yoksa sigorta 'da adres değişikliği yeterli midir? Yapılacaksa bu giriş çıkış hangi sürelerde yapılmalıdır? Teşekkürler, iyi çalışmalar

Cevap : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 33. maddesinin ikinci fıkrasında, işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde işyeri bildirgesinin verilmeyeceği, ancak nakil tarihini takip eden 10 gün içinde durumun işveren tarafından eski ve yeni üniteye bir yazı ile bildirileceği, yeni ünitenin nakil bilgilerine dayanarak işverene işyeri sicil numarasını bildireceği ve eski ünitede bulunan işyeri dosyasındaki tescile esas bilgi ve belgelerin birer örneğinin yeni ünitedeki dosyasına konulacağı açıklanmıştır. Yeni tescil edilen işyeri dosyasından dolayı yeni bir e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi alınması ve nakil tarihi itibariyle hizmet akdi devam eden sigortalılar için eski işyeri dosyasından sigortalı işten ayrılış bildirgesi, yeni işyeri dosyasından sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.