Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.10.2023 14:17 (Üye) Soru : Değerli üstadım. bir mükellef şirketin aktifinde benzinleri gider göstermek için WOLKSWAGEN AMAROK MARKA araç aldı. Aracın girişi noter satış sözleşmesi ile oldu. Biz bu zamana kadar bu araca ait giderleri işlerken gider kısıtlamasına tabi tuttuk. nedeni ise kullanım amacındaki HUSUSİ İBARESİNDEN ötürü ( yük nakli - hususi ) şimdi bu araç satılacak kdv si yüzde1 olmalı düşüncesindeyim. Aktifimize faturasız giren bu araç satıldığında kdv oranı yüzde kaç olmalı.

Cevap : Aktife de bulunan taşıtın alışında KDV ödensin veya ödenmesin satışında KDV hesaplanır. Bir aracın binek otomobili olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 numaralı istatistik pozisyonunda yer alıp almadığına bakılarak belirlenmektedir. 87.03 tarife pozisyonunda yer alan eşyaların belirlenmesine ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) açıklamalar yapılmıştır. 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde; yapısı itibariyle, sürücü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunun motorlu araca otomobil diye tanımlanmıştır. Yukarıda tanıma göre Taşıt binek oto ise; % 1 değil ise % 20 KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.