Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.10.2023 16:36 (Üye) Soru : mrb, ltd şirket 07.07.2023 tasfiye giriş tescil oldu. 2.döenm geçici beyanı verildi. Tasfiye griş beyannamesi verecekmiyim ? Verilmesi gerekli ise hangi tarihe kdar verilmeli?

Cevap : Geçici vergi Beyannamesi ile Tasfiyeye giriş Kurumlar Vergisi beyannamesi farklı beyannamelerdir. Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar verilir. Sizin firmanızın Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2023 -07/07/2023 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-30/ Kasım /2023 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.