Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.10.2023 10:10 (Üye) Soru : günaydın ,y, günler, Transit ticarette satışın kdv beyannamesinde 235 kodu ile gösterilmesi gerekiyormu yada hiç beyannameye dahil edilmeyecekmi edilmeyecekse kdv kümülatifi tutmayacaktır.diye düşünmekteyim

Cevap : Antrepoya gelmeden yapılan satış (ülkeden ülkeye) transit ticaret kapsamında olup, bu teslim KDV beyannamesin de yer almaz. Muhasebe kaydı yapılması yeterlidir. İzahat istenir ise; defter kayıtları ile ispat edilir. KDV Kanununun 16/1-c maddesine göre, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerini uygulandığı malların teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Buna göre; yurt dışından satın alınan gümrük antreposundaki henüz millileştirilmemiş malların, Türkiye’de yerleşik bir firmaya teslimi Kanunun 16/1-c maddesi uyarınca KDV’den müstesnadır. KDV beyannamesin de KISMİ İSTİSNA KAPSAMINDA GİREN İŞLER Bölümünde 235.kod a yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.