Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.10.2023 17:38 (Üye) Soru : Merhaba,6736,7326,7440 sayılı kanunlar ile stok affı yaptık. Yaptığımız stok affı tutarlarını 525 -Kayda Alınan Emtea hesabında takip ediyoruz. Bu hesaplardaki tutarları 331-Ortaklardan Alacaklar hesabına virman yapabilirmiyiz. Sayı : 62030549-125[15-2018/299]-E.785406 31.08.2018 sayılı özelgeyi buldum. Bu özelgeye göre bu tutarları 331 hesaba aktarım yapabilirmiyiz diye sizin fikrinizi alma k istiyoruz. Bu hesaba aktardığımızda kar dağıtım stopajı ve Gelir vergisi yönünden vergi olmayacağını anlıyorum. Sizce de öylemidir? Teşekkür ederim.

Cevap : işletmesinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtiayı kayıt altına alabilmek 525 hesap stok afları sonucu oluşan bir hesaptır. Af Kanununlarının ilgili hükümlerinden yararlanan mükellefler tarafından söz konusu emtia için ayrılan karşılık tutarı; ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez…” hükmü gereği sermayenin bir unsuru sayılacaktır. Bu nedenle de, karşılık hesabına kaydedilen tutarların, şirket tarafından ortaklarına dağıtılması halinde vergi kesintisi yapılmayacak ve anılan şirketin tasfiye edilmesi halinde de vergilendirilmeyecektir. Bu kapsamda ortakların hisselerine isabet eden tutarın ortaklarca menkul sermaye iradı olarak beyanı da söz konusu olmayacaktır Not: Sorunuzun sonuna isminiz yazmayınız . Biz sizin isminizi ve oda numaranızı görüyoruz .Okuyucu göremez. Burada yanıtlanan sorular isimsi web sayfamızda paylaşılmaktadır. İsminiz silinmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.