Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.10.2023 11:04 (Üye) Soru : Merhaba Sayın yetkili , Gerçek usülde vergilendirilmeyen çifçilerden ürün almı yapmamız gerekmektedir. Yasal süreleri içerisinde Borsaya bildirilen alımların ödemelerinin banka veya finans kurumları ile tevsik zorunluluğu 09.06.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile kaldırılmıştı. Bu uygulama devam etmekte midir ? Teşekkür ederim.

Cevap : Müstahsil makbuzu ile yapılan alımların bedeli 7.000 TL nin üstünde ise ödeme bankalar aracılığı ile yapılır. Ancak ; Ticaret borsalarına tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin bankalardan yapılma zorunluluğu yok. Konu ile ilgili olarak 09/06/2017 Resmi gazete de yayımlanan 480 seri Nolu VUK tebliği yürürlüktedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.