Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.10.2023 14:12 (Üye) Soru : Sermaye artışı yapacağım bir mükellefime ait ödenmiş sermaye 2009 yılında yapılmış. Sermaye tespit raporunda 2009 yılına ait defter bilgileri gerekmektedir. Ancak 2009 yılına ait defterler zaman aşımından dolayı imha edilmiştir. Bu durumda yapılması gereken nedir?

Cevap : Bilindiği üzere TTK na göre zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıldan önce yapılan sermaye artırımı için ; Raporun ilgili bölümüne 2009 yılında sermayenin artırıldığına ait ticaret sicil gazetesi sayı ve tarihini içeren kısa bilgi verilmesi yeterli olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.