Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2023 10:54 (Üye) Soru : 10 Yıl öncesi olan defterleri imha etmek istemekteyim. Bu imhayı kendimiz yapabilir miyiz, yoksa maliye gözetiminde olması gibi bir zorunluluk var mıdır? yakarak imha etmeyi düşünüyorum. SGK ve TTK yönünden zamanaşımı da 10, VUK a göre 5 yıl. Bunun üzerinde bir zamanaşımı var mıdır dikkat etmemiz gereken? arşiv yerimiz de sorun yok. teşekkürler.

Cevap : Zamanaşımına uğramış defter be belgelerin imhası için her hangi bir kurumdan izin alınmaz. Defter ve belgeleri Müşterinize tutanak ile teslim ediniz . Kendisi ister imha eder, ister saklar buna meslek mensubu karar veremez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.