Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2023 12:15 (Üye) Soru : KONU: LTD.ŞTİ. tasfiye süresi hk. - Sayın İlgili, Limited Şirketlerin tasfiye süresinin 6 aydan üç aya düşürüldüğü tarih nedir ve tüm limited şirketler için tasfiye süresini 3 ay olarak kabul edebilir miyiz?.. Ayrıca farklı konularda iştigal eden şirketlerin tasfiye süreleriyle ilgili bir değişiklik & bir istisna söz konusu olabilir mi?.. Teşekkür ederim.

Cevap : Tasfiye süresi TTK na göre 3 aya indi .Ancak ; Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmadı. Bilindiği üzere Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar verilir. Beyannamem bu süre den önce verilmez
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.