Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2023 16:32 (Üye) Soru : iyi günler üstadım satıcı firma tartanından ödenen turizm katkı payı ve konaklama vergisi gider yazılabilir mi? saygılarımla

Cevap : Ödenen turizm paylarının, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. (7183 SK Md 6-(4) ) Müşteriden Tahsil edilen konaklama vergisi süresinde VD ne beyan edilerek ödenir. Gider yazılmaz. Konaklama vergisi ödeyen kişi mükellef ise gider yazar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.