Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.10.2023 16:40 (Üye) Soru : Merhabalar 70 yaşında hat minibüsü(M plaka) plakası olan kişi yaşından doğru işi bıraktı ve plakayı kızına devir etti. Aynı haneyi paylaştığı kızına plaka fatura kesme zorunluluğu var mıdır?(Araç önceden satılmıştır ve faturası kesilmiştir ve de kızının vergi dairesinde açılışı yapılmıştır.) İyi çalışmalar.

Cevap : Ticari plaka satışından elde edilen kazanç GVK Mük 80./6. maddesine göre GV den istisna edilmiştir. Ancak , 7104 sayılı Kanunun 21. Maddesi ile yapılan düzenlemede “2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı Tarifenin “I. Değer ve Ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30) . Bu düzenleme ile; Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrinde BİNDE 30 (% 3) ORANINDA Harç hesaplanacaktır. Ödenen harç nihai vergidir. Elde edilen kazanç için ayrıca GELİR VERGİSİ ödenmez. Gerçek usule tabi mükellefler PLAKA atış bedeli için düzenleyecekleri Faturada % 20 KDV hesaplanacaktır. Bu faturadaki satış bedeli kayda alınmaz. Düzenlenen fatura KDV hesaplaması içindir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler için KDV istisnası uygulandığından faturalama işlemi olmaz. KDV hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.